atsiraugėti

atsiraugėti
atsiráugėti Š, Trk, Žr atsirūgti: Atsigėrė godžiai, atsiraugėjo balsiai ir susipurtinęs užsidegė papirosą LzP. Atšlijo nuo stalo Stanislovas, gardžiai atsiraugėdamas J.Balt. Ligonis pradėjo atsiraugėt, matyt, kad greit pasveiks Ldk. Atsiráugėjau pačiu kailaraugiu Krš. Išgeras alaus, atsiráugėjas Rdn.sukelti atrūgas: Valgis atsiráugėja J. \ raugėti; atsiraugėti; įraugėti; išraugėti; nuraugėti; paraugėti; praraugėti; suraugėti; užraugėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atsiraugėti — atsiráugėti vksm. Ji̇̀s atsiráugėjo šviežiai̇̃s agur̃kais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atrūgoti — 1 atrūgoti intr. J atsiraugėti. rūgoti; atrūgoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrūgti — 1. intr. išrūgti: Šilumo[je] laikyk kopūstus, kol atrūgs, o pasku nešk į viralinę, į šaltį J. Raugina, lig atrūgsta: i dvi dieni, i tris, i keturias Šts. Aš aptenku utėmis [iš rūpesčio, kad kas neįduotų], kol ta šnapšė atrūgsta Šts. Atrūgusi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsigokšėti — atsiraugėti: Vienąkart mačiau: jis vos išgėrė tabaką, kai sulinko į nugarą, išsižiojo, išplėtė akis, atsigokšėjo, pradėjo tąsyt P.Cvir. Atsigokšėjęs išvėmė kraujo guzulus rš. gokšėti; atsigokšėti; nugokšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiraugelėti — atsiraũgelėti žr. atsiraugėti. ║ Man tas cibulis da i dabar atsiraũgelėja Vdš. raugelėti; atsiraugelėti; išraugelėti; nusiraugelėti; paraugelėti; praraugelėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiraugėjimas — sm. (1) → atsiraugėti: Valgė visi, kiek pajėgė, iki atsiraugėjimo J.Marc. | prk.: Nuo švento Jurgio jis ketino kraustytis ir pradėti pats ūkininkauti, jau ir pats laikas, prisidirbo kitiems iki nenorų, iki atsiraugėjimo rš. raugėjimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiriaugėti — žr. atsiraugėti: Jei atsiriaugsti tuo valgiu, kurį valgei, tai yra sveika LTR(Rs). Atsiriaugėjau, tai kitą metą šiuo laiku dar valgysiu (priet.) Slv. riaugėti; atsiriaugėti; išriaugėti; nusiriaugėti; prariaugėti; užsiriaugėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsirūgauti — atsiraugėti: Atsirūgauna kiaušiniu Knv. Kai per Kūčias atsirūgausi, tai sulauksi kitų Kūčių Arm. rūgauti; atsirūgauti; išrūgauti; nurūgauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsirūginti — atsirūgìnti KŽ; N atsiraugėti. rūginti; atsirūginti; įrūginti; išrūginti; parūginti; prarūginti; prirūginti; surūginti; užrūginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraugėti — 1. tr. išleisti iš skrandžio atrūgas: Išraugmi SD419. | refl.: Kad išsiraugėjau, tai dabar visai sveika palikau Brs. Pavalgius pietų, buvo man labai suėmę pilvą, tai atsigėriau sodos, išsiraugėjau, ir vėl praėjo Š. 2. intr. kurį laiką raugėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”